W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zamieszczamy poniżej niezbędne informacje:

 

 

    Obowiązek informacyjny Magazyn pomocy rzeczowej

Obowiązek informacyjny magazyn żywności

 

Obowiązek informacyjny Popołudniowy Klub Seniora zgoda

 

Obowiązek informacyjny punkt usług opiekuńczych

 

Obowiązek informacyjny członkowie stowarzyszeń

 

Obowiązek informacyjny Magazyn odzieżowy

 

 

Obowiązek informacyjny pracownicy