Dostawy - Styczeń 2021 r.

groszek z marchewką - 6,000 t.;makaron jajeczny świderki - 7,840 t.;płatki owsiane - 2,450 t.;mleko UHT - 6,480 t. ;ser podpuszczkowy dojrzewający - 2,000 t.;szynka drobiowa - 4,6656 t.; szynka wieprzowa mielona - 2,0736 t; pasztet wieprzowy - 0,4992 t.

 

Wydawanie żywności w OPL - 21-01-2021 r.

Dostawy - Luty 2021 r.

koncentrat pomidorowy - 2,560 t.;buraczki wiórki - 2,520 t.;powidła śliwkowe - 3,276 t.;mus  jabłkowy - 2,736 t. fasolka po bretońsku - 2,880 t.;  herbatniki maślane - 1,020 t.; szynka drobiowa - 1,0368 t.; filet z makreli w oleju - 1,9584 t.; cukier biały - 9,360 t.; miód wielokwiatowy - 0,800 t.; olej rzepakowy - 7,290 l.

 

Wydawanie żywności w OPL  - 02-02-2021 r.; 11-02-2021 r.; 23-02-2021 r.

 

Dostawy w marcu 2021 r.

szynka wieprzowa mielona – 1,0368 t, pasztet drobiowy – 0,2496 t, mleko UHT – 5760 l.,ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,500 t., makaron jajeczny świderki – 4,480 t.,kasza jęczmienna – 2,880t.

Wydawanie żywności podopiecznym OPL – 12 marca 2021r

Dostawy w kwietniu 2021 r.

płatki owsiane – 0,980 t, mleko UHT – 8,640 l., groszek z marchewką – 4,800t., ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,000 t.,  szynka drobiowa – 3,6288 t., fasolka po bretońsku – 2,880 t., szynka wieprzowa mielona – 2,0736 t.,  pasztet drobiowy – 0,7488 t., olej rzepakowy – 2,430 l.

Wydawanie żywności podopiecznym OPL –    22 kwietnia 2021r.

 

Dostawy w maju 2021 r.

płatki owsiane – 0,980 t, mleko UHT – 8,640 l., groszek z marchewką – 2,400 t.,  szynka drobiowa – 0,5184 t., fasolka po bretońsku – 0,480 t., szynka wieprzowa mielona – 0,5184 t.,  pasztet drobiowy – 0,2496 t., olej rzepakowy – 7,290 l., koncentrat pomidorowy – 2,048 t., buraczki wiórki – 3,360 t., powidła śliwkowe – 2,808 t., mus jabłkowy – 3,2832 t., makaron jajeczny świderki – 8,960 t., ryż biały – 4,000 t., kasza jęczmienna – 3,360 t., herbatniki maślane – 0,676 t., filet z makreli w oleju – 2,9376 t., Cukier biały – 7,200 t., miód nektarowy wielokwiatowy – 1,200 t..

Wydawanie żywności podopiecznym OPL – 12 maja 2021 r, 17 maja 2021 r. ,

20 maja 2021 r.

 

 

 

   POPŻ „Podprogram  2020”

 

    Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej W wytycznych z 11 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Pkt. 11 Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej otrzymuje brzmienie: Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn.zm.), i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie. Niniejsze wytyczne stosuje się od 26 listopada 2020 r.

***

 Zgodnie z wytycznymi MRPiPS z dnia 11.05.2020r. oraz późniejszymi zmianami z dnia 15.09.2020r. zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych  rozpoczyna się od listopada 2020 i trwać będzie do sierpnia 2021r.

Pomocą żywnościową  w ramach POPŻ Podprogram 2020 mogą być objęte  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2018 r.poz.1508 z późn.zm.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

1402 PLN  dla osoby samotnie gospodarującej,

1056 PLN  dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w formie paczki żywnościowej.

             Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2020  odbywa się przez ośrodki pomocy społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki.

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek. Limit na 1 osobę w Podprogramie 2020 wynosi 42,27kg i obejmuje następujące artykuły spożywcze:

1)      Artykuły warzywne i owocowe

·  Groszek z marchewką 3,20 kg.

·  Koncentrat pomidorowy 1,12 kg.

·  Buraczki wiórki 1,40 kg.

·  Powidła śliwkowe 1,50 kg.

·  Mus jabłkowy 1,44 kg.

·  Fasolka po bretońsku 1,50 kg.

2)      Artykuły skrobiowe

·  Makaron jajeczny świderki 5,00 kg.

·  Płatki owsiane 1,00 kg.

·  Ryż biały 2,00 kg.

·  Kasza jęczmienna 1,50 kg.

·  Herbatniki maślane 0,40 kg.

      3)      Artykuły mleczneeczne

·  Mleko UHT 7 l.

·  Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg.

4)      Artykuły mięsne

·  Szynka drobiowa 2,40 kg

·  Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg.

·  Pasztet drobiowy 0,32 kg.

·  Filet z makreli w oleju 1,19 kg

       5)      Cukier

·  Cukier biały 4 kg.

·     Miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg.

    

       6)      Tłuszczeszcze

·  Olej rzepakowy 4 l.

 Podprogram 2020 realizują nasze placówki PKPS:

- Zarząd Gminny PKPS Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31, tel. (83) 343 32 84

- Zarząd Gminny PKPS Drelów, 21-355 Drelów ul. Szkolna 10, tel. (83) 372 00 18

- Zarząd Gminny PKPS Jabłoń, 21-205 Jabłoń, ul. Zamoyskiego 27, tel. (83) 356 00 06

- Zarząd Gminny PKPS Kodeń, 21-509 Kodeń, ul.1 Maja 20, tel. (83) 375 41 50

- Zarząd Gminny PKPS Komarówka Podlaska, 21-311 Komarówka Podlaska, ul.1Armii Wojska Polskiego 13, tel. (83) 353 54 81

- Zarząd Gminny PKPS Konstantynów, 21-543 Konstantynów, ul. Wyszyńskiego 2, tel. (83) 341 50 84

- Zarząd Gminny PKPS Leśna Podlaska, 21-542 Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, tel. (83) 345 07 41

- Zarząd Gminny PKPS Milanów, 21-210 Milanów, ul. Kościelna 11a, tel. (83) 356 76 38

- Zarząd Gminny PKPS Piszczac, 21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8, tel. (83) 377 80 86

- Zarząd Gminny PKPS Podedwórze, 21-222 Podedwórze, tel. (83) 379 50 37

- Zarząd Gminny PKPS Rokitno, 21-504 Rokitno, tel. (83) 345 35 64

- Zarząd Gminny PKPS Terespol, 21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 47, tel. (83) 375 37 48

- Zarząd Gminny PKPS Wisznice, 21-580 Wisznice, ul. Rynek 35, tel. (83) 378 24 42

- Zarząd Gminny PKPS Zalesie, 21-512 Zalesie, ul. Warszawska 34, tel. (83) 375 75 21

- Zarząd Okręgowy PKPS dla mieszkańców miasta Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14

    Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel: (83) 343 73 34

W ramach działań towarzyszących planowane są warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty edukacji ekonomicznej oraz programy edukacyjne mające na celu zapoznania z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawienia żywności. Odbiorcami działań będą głównie osoby bezrobotne i niepełnosprawne. Terminy warsztatów oraz bliższe informacje będą zamieszczone w harmonogramie, natomiast szczegółowe informacje dotyczące organizowanych warsztatów będą zamieszczane na tablicach i plakatach informacyjnych w OPL oraz OPS, dostępnych wszystkim zainteresowanym beneficjentom.

 

Harmonogram działań towarzyszących