Zarząd Okręgowy PKPS zakończył realizację dostaw artykułów spożywczych w ramach „Podprogramu 2018” trwającego od sierpnia 2018 do czerwca 2019.

Beneficjentom przekazano bezpłatnie 216,0816 ton żywności co stanowi 33030 szt. paczek. Pomocą objęto 4453 osoby z czego 2270 kobiet oraz 2183 mężczyzn, w następującym przedziale wiekowym: dzieci do 15 lat – 1444, osoby od 15 do 65 roku życia – 2746, powyżej 65 lat – 263 osoby.

W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 43 warsztaty, w których wzięło udział 573 beneficjentów.

Rodzaje warsztatów:

- warsztaty dietetyczne – 85 osób

- warsztaty kulinarne – 247 osób

- programy edukacji ekonomicznej – 46 osób

- programy edukacji zdrowego żywienia – 195 osób

   POPŻ „Podprogram  2018”

 

Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019.

   

                   W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

  • 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

  • 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

 

     Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w Programie odbywa się przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki.

    Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

    Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

 W Podprogramie 2018 limit artykułów żywnościowych na 1 osobę wynosi 49kg i obejmuje następujące produkty:

 

1)      Artykuły warzywne i owocowe

·         Groszek z marchewką 3,60 kg.

·         Fasola biała 3,60 kg.

·         Koncentrat pomidorowy 1,60 kg.

·         Buraczki wiórki 1,05 kg.

·         Powidła śliwkowe 1,80 kg.

2)      Artykuły skrobiowe

·         Makaron jajeczny 4,5 kg.

·         Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg.

·         Ryż biały 3 kg.

·         Kasza gryczana 1,5 kg.

·         Herbatniki maślane 0,8 kg.

3)      Artykuły mleczne

·         Mleko UHT 7 l.

·         Ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg.

4)      Artykuły mięsne

·         Szynka drobiowa 3 kg.

·         Szynka wieprzowa mielona 2,1 kg.

·         Pasztet wieprzowy 0,64 kg.

·         Kabanosy wieprzowe 0,36 kg.

·         Filet z makreli w oleju 1,7 kg

5)      Cukier

·         Cukier biały 4 kg.

·         Miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg.

6)      Tłuszcze

·         Olej rzepakowy 4 l.

7)      Dania gotowe

·         Gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg.

 

Podprogram 2018 realizują nasze placówki PKPS:

- Zarząd Gminny PKPS Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31, tel. (83) 343 32 84

- Zarząd Gminny PKPS Drelów, 21-355 Drelów ul. Szkolna 10, tel. (83) 372 00 18

- Zarząd Gminny PKPS Jabłoń, 21-205 Jabłoń, ul. Zamoyskiego 27, tel. (83) 356 00 06

- Zarząd Gminny PKPS Kodeń, 21-509 Kodeń, ul.1 Maja 20, tel. (83) 375 41 50

- Zarząd Gminny PKPS Komarówka Podlaska, 21-311 Komarówka Podlaska, ul.1Armii Wojska Polskiego 13, tel. (83) 353 54 81

- Zarząd Gminny PKPS Konstantynów, 21-543 Konstantynów, ul. Wyszyńskiego 2, tel. (83) 341 50 84

- Zarząd Gminny PKPS Leśna Podlaska, 21-542 Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, tel. (83) 345 07 41

- Zarząd Gminny PKPS Milanów, 21-210 Milanów, ul. Kościelna 11a, tel. (83) 356 76 38

- Zarząd Gminny PKPS Piszczac, 21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8, tel. (83) 377 80 86

- Zarząd Gminny PKPS Podedwórze, 21-222 Podedwórze, tel. (83) 379 50 37

- Zarząd Gminny PKPS Rokitno, 21-504 Rokitno, tel. (83) 345 35 64

- Zarząd Gminny PKPS Terespol, 21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 47, tel. (83) 375 37 48

- Zarząd Gminny PKPS Tuczna, 21-523 Tuczna, tel. (83) 377 10 01

- Zarząd Gminny PKPS Wisznice, 21-580 Wisznice, ul. Rynek 35, tel. (83) 378 24 42

- Zarząd Gminny PKPS Zalesie, 21-512 Zalesie, ul. Warszawska 34, tel. (83) 375 75 21

- Zarząd Okręgowy PKPS dla mieszkańców Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14

   

    W ramach dystrybucji artykułów spożywczych PKPS będzie prowadził cykliczne działania oferowane odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Planowane są programy edukacyjne oraz warsztaty dietetyczne i kulinarne. Termin i miejsce znajdzie się w harmonogramie działań.

Harmonogram działań Podprogram 2018

 

    Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych warsztatów będą zamieszczane na tablicach i plakatach informacyjnych w OPL oraz OPS, dostępnych wszystkim zainteresowanym beneficjentom.

    Skargi i wnioski dotyczące realizacji Programu gramu FEAD mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel: (83) 343 73 34.