Informujemy, że minął czas realizacji podprogramu 2016 ( sierpień 2016-czerwiec 2017).

    Pomocą żywnościową objęliśmy 4136 osób w tym 2071 kobiet i 2065 mężczyzn.

    Wydaliśmy 202,6472 ton żywności o łącznej wartości 593349,68 zł , tj. 28700 szt. paczek oraz 1,2 tony artykułów spożywczych pozyskanych we własnym zakresie.

    Z O PKPS w ramach dystrybucji artykułów spożywczych w śród najbardziej potrzebujących prowadził działania towarzyszące mające na celu:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

  • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

    W ramach tych działań Z O PKPS przeprowadził:

9 warsztatów edukacyjnych dla 149 osób,

10 warsztatów kulinarnych dla 147 osób,

12 warsztatów dietetycznych dotyczących zdrowego żywienia dla 219 osób.

Razem z warsztatów skorzystało 515 osób.

    W trakcie realizacji podprogramu 2016 wydawano beneficjentom broszurki z przepisami, z piramida żywności i ogólne materiały informacyjne.

 

    Podprogram 2016 realizowany będzie w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017r.

    W ramach POPŻ Podprogram 2016 dystrybuować będziemy następujące produkty: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała konserwowa, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier, olej rzepakowy.

Limit roczny dla 1 odbiorcy:

makaron jajeczny – 10 opakowań po 0,5 kg, razem 5 kg,

ryż biały – 5 opakowań po 1 kg, razem 5 kg,

herbatniki – 10 opakowań po 0,2 kg, razem 2 kg,

mleko UHT – 9 opakowań po 1 l, razem 9 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający – razem 2,4 kg,

groszek z marchewką – 8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

fasola biała - 8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

koncentrat pomidorowy – 8 opakowań po 0,16 kg, razem 1,28 kg,

powidła śliwkowe – 4 opakowania po 0,3 kg, razem 1,2 kg,

gulasz wieprzowy z warzywami –5 opakowań po 0,85 kg, razem 4,25 kg,

filet z makreli w oleju – 8 opakowań po 0,17 kg, razem 1,36 kg,

szynka drobiowa – 9 opakowań po 0,3 kg, razem 2,7kg

cukier biały – 4 opakowania po 1 kg, razem 4 kg,

olej rzepakowy – 4 opakowania po 1 l, razem 4 litry.

    Podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach działań towarzyszących planowane są szkolenia i warsztaty  z zakresu zdrowego odżywiania oraz racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Odbiorcami działań będą głównie osoby bezrobotne i niepełnosprawne. Terminy warsztatów oraz bliższe informacje będą zamieszczane na stronie internetowej.

    Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel: (83) 343 73 34.

  PLAN DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH