ZO PKPS Biała Podlaska informuje, że w listopadzie 2015 roku zakończono dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu POPŻ Podprogram 2015.
Łącznie przekazano 222,9054 ton żywności najbardziej potrzebującym i najuboższym na terenie naszego okręgu.
Z pomocy skorzystało 3803 osoby. Ogółem wydano 21803 paczek.
Nowy program rozpocznie się najprawdopodobniej w połowie 2016 roku.