Program operacyjny pomoc żywnościowa ( POPŻ) 2014-2020

Program współfinansowanym ze środków UE, który ma na celu wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących

 

Usługi Opiekuńcze   

W swoim założeniu kierowane są do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, nie mających możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych należy do zadań własnych samorządu,  który w myśl ustawy o pomocy społecznej może zlecać realizację usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym. ZO PKPS prowadzi usługi opiekuńcze na zlecenie Gmina Miejskiej Biała Podlaska oraz UG w Kodniu.